Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

28 tháng 10 2022 10:25

câu hỏi

Giúp ạ Một lớp học có 24 hs nam và 18 hs nữ. Có bao nhiêu cách chia tổ sao cho số nam và số nữ được chia đều vào các tổ?

Giúp ạ 

Một lớp học có 24 hs nam và 18 hs nữ. Có bao nhiêu cách chia tổ sao cho số nam và số nữ được chia đều vào các tổ? 


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 05:48

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 6 Bài giải chi tiết: Ta có 24=2^3.3; 18=2.3^2 ⇒ƯCLN(24,18)=2.3=6 ⇒ƯC(24,18)=Ư(6)={1;2;3;6} Vậy có 4 cách chia Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5,4×x=5,4

6

Được xác nhận