Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiết H

01 tháng 11 2022 14:57

câu hỏi

giúp mình

alt

7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

05 tháng 11 2022 12:24

Được xác nhận

Xin chào em Thiết H, Bài giải chi tiết: Để 18 ⋮ (x+1) thì (x+1) là ước của 18 Suy ra, (x+1) ϵ {±18, ±9, ±6, ±3, ±2, ±1} x ϵ {-19, -10, -7, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 5, 8, 17} Kết luận: Vậy với x ϵ {-19, -10, -7, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 5, 8, 17} thì 18 ⋮ (x+1) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nên ôn môn gì trước khi thi

8

Lihat jawaban (1)