Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiết H

08 tháng 11 2022 13:02

câu hỏi

giúp mình

alt

4

2

Được xác nhận

Nguyễn H

09 tháng 11 2022 13:19

Được xác nhận

<p>Đây nha</p>

Đây nha

alt

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

13 tháng 11 2022 14:07

a) MSC = 60 9/60, 14/60, 16/60 b) MSC = 240 13/240, 21/240 c) MSC = 90 21/90, 8/90 d) MSC = 210 63/210, 50/210 e) MSC = 120 14/120, 9/120, 44/120

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)