Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngân Đ

06 tháng 11 2022 12:43

câu hỏi

Giúp mình

Giúp mình 

alt

9

1


Uyên T

06 tháng 11 2022 13:31

<p>1.Cho x+y =3 &nbsp; , x.y=2. Tính giá trị của các biểu thức: a) A=x<sup>2&nbsp;</sup>+y<sup>2</sup>&nbsp; &nbsp; &nbsp; b) B= x<sup>3</sup>+ y<sup>3</sup>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; c) C= x<sup>4</sup>+ y<sup>4</sup></p><p>2. Cho x-y = 2. Tính giá trị của P= 2. ( x<sup>3</sup>-y<sup>3</sup>) - 3.(x+y)<sup>2</sup></p>

1.Cho x+y =3   , x.y=2. Tính giá trị của các biểu thức: a) A=x+y2      b) B= x3+ y3         c) C= x4+ y4

2. Cho x-y = 2. Tính giá trị của P= 2. ( x3-y3) - 3.(x+y)2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)

Cho hai tập hợp A={x∈R∣−3

1

Được xác nhận