Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn L

18 tháng 9 2022 08:10

câu hỏi

giúp mình vs

alt

3

2


Nguyễn T

25 tháng 9 2022 15:02

đây nhé

alt

Thảo C

02 tháng 10 2022 10:56

<p>SỐ PHẢI TÌM LÀ 85714 NHA</p><p>&nbsp;</p>

SỐ PHẢI TÌM LÀ 85714 NHA

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bằng mấy Vậy

12

Lihat jawaban (1)

Cho hai số thực a,b thòa măn a ≤ b. Chừng minh rằng: 2015a−2016≤2015b−2016

2

Được xác nhận