Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương V

21 tháng 12 2022 17:08

câu hỏi

giúp đỡ mình vs

alt

2

1


Mynameis_Dn M

21 tháng 12 2022 22:28

<p>câu trả lời đây ạ</p>

câu trả lời đây ạ

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận