Square root
VBT
Calculator
magnet

Thủy N

27 tháng 1 2023 09:25

câu hỏi

Giúp mình vs ạ

Giúp mình vs ạ

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

31 tháng 1 2023 11:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần pt có dấu căn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Đk: x&gt;= 2</p><p>Ta có:</p><p>5√(x-2) -10 = √(9x-18)</p><p>&lt;=&gt; 5√(x-2) = 3√(x-2) +10</p><p>&lt;=&gt; 2√(x-2) = 10</p><p>&lt;=&gt; √(x-2) = 5&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; x -2 = 25&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; x = 27 (nhận)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần pt có dấu căn

Bài giải chi tiết:

Đk: x>= 2

Ta có:

5√(x-2) -10 = √(9x-18)

<=> 5√(x-2) = 3√(x-2) +10

<=> 2√(x-2) = 10

<=> √(x-2) = 5 

<=> x -2 = 25 

<=> x = 27 (nhận)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thay dấu * bằng một chữ só đề các só sau:1373 * chia hết cho 2 và cho 9

2

Được xác nhận