Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

10 tháng 12 2022 15:08

câu hỏi

Giúp mình với

Giúp mình với

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 12:15

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Trần N</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 4<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương cán bậc 2<br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br>Kết luận: đáp án chính xác là 4</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Trần N
Đáp án cho câu hỏi của em là: 4

Đây là một bài tập thuộc Chương cán bậc 2
Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm
Kết luận: đáp án chính xác là 4

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

25.14 + 25.16

2

Được xác nhận