Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

07 tháng 11 2022 13:01

câu hỏi

giúp mình với

giúp mình với 

 

alt

11

2

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

11 tháng 11 2022 14:55

Được xác nhận

GHD = 25 cm DCNN = 1 cm Độ dài thanh kim loại = 12 cm

Thu P

07 tháng 11 2022 22:55

<p>13 cm nhé</p>

13 cm nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 3: Viết cáo biểu tr a) x^(2)+6x+9

1

Được xác nhận