Square root
VBT
Calculator
magnet

Phúc P

08 tháng 12 2022 10:03

câu hỏi

Giúp mình với

Giúp mình với 

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 12:31

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Phúc P</strong>,&nbsp;<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình lớp 10<br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Phúc P

Đây là một bài tập thuộc Chương trình lớp 10
Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận