Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanhthao D

29 tháng 10 2022 10:58

câu hỏi

Giúp mình với

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 10:25

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 7 Bài giải chi tiết: Gọi x là số nhóm được chia nhiều nhất Theo đề bài ta có 21:x 14:x => x là ƯCLN(21,14) 21=7.3 14=7.2 ƯCLN(21,14)=7 Vậy bạn lớp trưởng có thể chia nhiều nhất 7 nhóm Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Lớp 6A có 48 học sinh , trong tiết toán cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm , yêu cầu là mỗi nhóm có ít nhất từ 8 đến 48 bạn

4

Được xác nhận