Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm H

20 tháng 2 2023 14:09

câu hỏi

Giúp mình với

Giúp mình với

 

alt

4

1


Khương H

20 tháng 2 2023 14:55

<p>2:8×0.125×1/4×1/2=1/32</p>

2:8×0.125×1/4×1/2=1/32

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy chứng minh 1+1=1

36

Lihat jawaban (6)