Square root
VBT
Calculator
magnet

Yuukia Y

26 tháng 12 2022 07:42

câu hỏi

giúp mình với

giúp mình với

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

27 tháng 12 2022 11:50

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Yuukia Y</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: A<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 8<br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br>Kết luận: đáp án chính xác là A<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Yuukia Y
Đáp án cho câu hỏi của em là: A

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 8
Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm
Kết luận: đáp án chính xác là A
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)