Square root
VBT
Calculator
magnet

Yến P

07 tháng 10 2022 00:04

câu hỏi

giúp mình với

alt

4

1


Isalie L

07 tháng 10 2022 14:20

a, bác Bình có số l nước mắm là: 10x3=30(lít) b, nếu .......... thì bác Bình có số can nước mắm là: 30:5=6(can) đáp số: 6 can

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3 . một năm không nhuận có ... Bao nhiêu ngày

6

Lihat jawaban (2)