Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiếu P

Yêu cầu 7 ngày trước

câu hỏi

giúp mình với


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

Đã được trả lời 7 ngày trước

Được xác nhận

<p>Chào em Hiếu P<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán bài số hữu tỉ<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Ta chia ngôi nhà thành 2 phần:&nbsp;</p><p>Phần 1 gồm phòng bếp</p><p>Phần 2 gồm 2WC, phòng ngủ và phòng khách</p><p>Diện tích phần 1 là: 7,1.3,4=24,14 (m<sup>2</sup>)</p><p>Chiều dài của phần 2 là: 5,1+5,8=10,9 (m)</p><p>Chiều rộng của phần 2 là: 2,0+4,7=6,7 (m)</p><p>Diện tích phần 2 là: 10,9.6,7=73,03 (m<sup>2</sup>)</p><p>Diện tích mặt bằng ngôi nhà là: 24,14+73,03=97,17 (m<sup>2</sup>)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Hiếu P
Đây là một bài tập thuộc môn Toán bài số hữu tỉ
Lời giải chi tiết như sau:

Ta chia ngôi nhà thành 2 phần: 

Phần 1 gồm phòng bếp

Phần 2 gồm 2WC, phòng ngủ và phòng khách

Diện tích phần 1 là: 7,1.3,4=24,14 (m2)

Chiều dài của phần 2 là: 5,1+5,8=10,9 (m)

Chiều rộng của phần 2 là: 2,0+4,7=6,7 (m)

Diện tích phần 2 là: 10,9.6,7=73,03 (m2)

Diện tích mặt bằng ngôi nhà là: 24,14+73,03=97,17 (m2)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

B) Tập hợp T các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 28 và không vượt quá 35

4

Được xác nhận