Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

12 tháng 12 2022 11:16

câu hỏi

Giúp mình với

Giúp mình với 

 

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

18 tháng 12 2022 11:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>HMai H</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 17can7<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 9<br>Bài giải chi tiết:<br>2023 = 7*17^2</p><p>căn(2023) = 17can7<br>Kết luận: đáp án chính xác là 17can7<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em HMai H
Đáp án cho câu hỏi của em là: 17can7

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 9
Bài giải chi tiết:
2023 = 7*17^2

căn(2023) = 17can7
Kết luận: đáp án chính xác là 17can7
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết. a) 6x−15x^(2)=0

0

Được xác nhận