Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

24 tháng 11 2022 12:49

câu hỏi

Giúp đỡ mình với

Giúp đỡ mình với

 

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

25 tháng 11 2022 14:15

Được xác nhận

Xin chào em Vũ T, Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để hàm số y=ax^(4)+bx^(2)+c có 2 cực đại và I cực tiểu là:

0

Được xác nhận