Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh M

23 tháng 12 2022 15:18

câu hỏi

Giúp mình với ạ... toán lớp 7...

Giúp mình với ạ... toán lớp 7...

alt

12

3

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

24 tháng 12 2022 07:02

Được xác nhận

<p>Xin chào em Linh M,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: D<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Linh M, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: D
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Minh D

24 tháng 12 2022 07:26

<p>D. chỉ có một &nbsp;&nbsp;<br>bạn nhé&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

D. chỉ có một   
bạn nhé 

 

Đang N

29 tháng 12 2022 13:53

<p>Đáp án là : D</p><p>Giải thích : Tiêu đề Euclid</p>

Đáp án là : D

Giải thích : Tiêu đề Euclid

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí (nếu có thể) b) (1/3−1/5+1/10)/(6/3−6/5+3/5)+5/6

2

Được xác nhận