Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh M

23 tháng 12 2022 14:23

câu hỏi

Giúp mình với ạ... toán lớp 7...

Giúp mình với ạ... toán lớp 7...

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

24 tháng 12 2022 07:17

Được xác nhận

<p>Xin chào em Linh M,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>a/ 2/3 . y − ½ = 3/4</p><p>2/3 . y = 3/4 + ½&nbsp;</p><p>2/3 . y = 5/4</p><p>y = 5/4 : 2/3</p><p>y = 15/8</p><p>&nbsp;</p><p>b/ |y-1/3| = 0,25</p><p>|y-1/3| = ¼</p><p>TH1: y &gt; 1/3</p><p>y-1/3 = ¼</p><p>y = 7/12 ( thỏa mãn)</p><p>TH2: y &lt; 1/3</p><p>y-1/3 = - ¼</p><p>y = 1/12 (thỏa mãn)</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Linh M, 
Bài giải chi tiết:
a/ 2/3 . y − ½ = 3/4

2/3 . y = 3/4 + ½ 

2/3 . y = 5/4

y = 5/4 : 2/3

y = 15/8

 

b/ |y-1/3| = 0,25

|y-1/3| = ¼

TH1: y > 1/3

y-1/3 = ¼

y = 7/12 ( thỏa mãn)

TH2: y < 1/3

y-1/3 = - ¼

y = 1/12 (thỏa mãn)


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)