Square root
VBT
Calculator
magnet

Dịu N

06 tháng 11 2022 02:27

câu hỏi

Giúp mình với ạ.Toán 9 cần gấp

Giúp mình với ạ.Toán 9 cần gấp

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

08 tháng 11 2022 13:02

Được xác nhận

Xin chào em Dịu N Đây là một bài tập thuộc Phần Dây cung Bài giải chi tiết: Ta có: Gọi M là hình chiếu của O lên dây cung Ta có: OM^2=10^2-6^2 => OM = 8cm Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận