Square root
VBT
Calculator
magnet

Tit T

29 tháng 1 2023 14:32

câu hỏi

Giúp mình với ạ.tính tổng dãy số.cảm ơn ạ.

Giúp mình với ạ.tính tổng dãy số.cảm ơn ạ.

alt

20

1


Đinh N

29 tháng 1 2023 15:30

<p>2A = 1 + 1/2 + 1/2<sup>2</sup>&nbsp;+ 1/2<sup>3</sup>&nbsp;+ ... + 1/2<sup>mn11-1</sup></p><p>2A - A = (1 + 1/2 + 1/2<sup>2</sup>&nbsp;+ 1/2<sup>3&nbsp;</sup>+ ... + 1/2<sup>mn11-1</sup>) - (1/2 + 1/2<sup>2</sup>&nbsp;+ 1/2<sup>3</sup>&nbsp;+ 1/2<sup>4</sup>&nbsp;+ ... + 1/2<sup>mn11</sup>)</p><p>A = 1 - 1/2<sup>mn11</sup> &lt; 1</p><p>Vậy A&lt;1</p>

2A = 1 + 1/2 + 1/22 + 1/23 + ... + 1/2mn11-1

2A - A = (1 + 1/2 + 1/22 + 1/2+ ... + 1/2mn11-1) - (1/2 + 1/22 + 1/23 + 1/24 + ... + 1/2mn11)

A = 1 - 1/2mn11 < 1

Vậy A<1

Tit T

29 tháng 1 2023 16:00

bn ơi bn có nhầm câu hỏi ko vậy?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận