Square root
VBT
Calculator
magnet

ĐỖ T

20 tháng 9 2022 15:06

câu hỏi

Giúp mình với tổ 1 của lớp 6b được nhận phần thưởng của cô giáo chủ nghiệm và mỗi em được nhận phần thưởng như nhau.Cô giáo chủ nhiệm đã chia hết 54 quyển vở và 45 bút bi .Hỏi số học sinh tổ 1 của lớp 6b là bao nhiêu ? Biết mỗi tổ của lớp có số học sinh nhiều hơn 3


6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 15:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;ĐỖ&nbsp;T&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương biểu thức</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em ĐỖ T     

 Đây là một bài tập thuộc Chương biểu thức

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ĐỖ T

20 tháng 9 2022 15:13

Em cảm ơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các thừa số sau thành tích các thừa số nguyên tố.15

4

Được xác nhận