Square root
VBT
Calculator
magnet

Lephamtienanh L

27 tháng 2 2020 13:33

câu hỏi

giúp mình với mn oi tính giới hạn lim (1+a+a^2+...+a^n) /(1+b+b^2+...+b^n)


14

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

30 tháng 8 2022 16:26

Được xác nhận

Xin chào em Lephamtienanh L Đây là một bài tập thuộc Chương giới hạn Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

Nguyễn Đ

28 tháng 2 2020 06:54

trên tử bn đặt a^n ra ngoài dưới mẫu bn đặt b^n ra ngoài thì cuối cùng lim của bạn sẽ ra (a/b) ^n rồi biện luận: a>b thì lim=vô cực a<b thì lim=0 a=b thì lim=1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trên mặt phẳng toạ độ Oxy,cho tam giác ABC, với A(-1,2),B(-2,3),C(-5,0).Tìm toạ độ chân đường phân giác xuất phát từ đỉnh B của tam giác ABC.

12

Lihat jawaban (1)