Square root
VBT
Calculator
magnet

Yến N

15 tháng 11 2022 09:00

câu hỏi

Giúp mình với ạ. Mai mình thi rùi

Giúp mình với ạ. Mai mình thi rùi 

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

21 tháng 11 2022 13:22

Được xác nhận

Xin chào em Hùng N, Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm ước chung a) 18 và 30 ;

2

Được xác nhận