Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuyết N

24 tháng 10 2022 01:48

câu hỏi

giúp mình với ạ, mình cảm ơn rất nhiều

alt

1

1

Được xác nhận

Đ. Châu

24 tháng 10 2022 09:26

Được xác nhận

<p>Chào em Tuyết N,&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Đây là bài tập điền word forms (hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ đơn).</p><p>Đáp án:&nbsp;</p><p>1. does not/doesn't study (dấu hiệu nhận biết hiện tại đơn "on friday", một sự thật diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại)</p><p>2. was (dấu hiệu nhận biết quá khứ đơn "yesterday")</p><p>3. is taking (dấu hiệu nhận biết hiện tại tiếp diễn "look!")</p><p>4. lives&nbsp;</p><p>5. have (dấu hiệu nhận biết hiện tại đơn "usually")</p><p>6. has have (dấu hiệu nhận biết hiện tại hoàn thành "already")</p><p>7. didn't/did not come (dấu hiệu nhận biết quá khứ đơn "last night")</p><p>8. is studying (hiện tại tiếp diễn "at the moment")</p><p>9. went (quá khứ đơn "yesterday")</p><p>10. has painted (hiện tại hoàn thành "just")</p><p>11. fly (hiện tại đơn "every")</p><p>12. went (quá khứ đơn "last year")</p><p>13. have washed (hiện tại hoàn thành, nói về 1 hành động đã diễn ra/kết thúc nhưng không rõ thời gian cụ thể)</p><p>14. is repairing (hiện tại tiếp diễn "at present")</p><p>15. has given (hiện tại hoàn thành "for 5 years")</p><p>16. goes (hiện tại đơn "often")</p><p>17. is explaining (hiện tại tiếp diễn "look!")</p><p>18. went (quá khứ đơn "last week")</p><p>19. doesn't/does not (hiện tại đơn "every")</p><p>20. have not/haven't met (hiện tại hoàn thành "since")</p><p>21. did not/didn't watch (quá khứ đơn "two days ago")</p><p>22. are painting (hiện tại tiếp diễn, "at this time")</p><p>23. have not/haven't cleaned (hiện tại hoàn thành "yet")</p><p>24. goes (hiện tại đơn "twice a week")</p><p>25. are sleeping</p><p>26. returned (quá khứ đơn "last month")</p><p>27. have done (hiện tại hoàn thành "yet")</p><p>28. do not/don't visit (hiện tại đơn "3 times a week")</p><p>29. have been (hiện tại hoàn thành "for 2 hours")</p><p>30. did not/didn't live (quá khứ đơn "in 2014")</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi trên Kiến Robo để được giải đáp em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Chào em Tuyết N, 

 

Đây là bài tập điền word forms (hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ đơn).

Đáp án: 

1. does not/doesn't study (dấu hiệu nhận biết hiện tại đơn "on friday", một sự thật diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại)

2. was (dấu hiệu nhận biết quá khứ đơn "yesterday")

3. is taking (dấu hiệu nhận biết hiện tại tiếp diễn "look!")

4. lives 

5. have (dấu hiệu nhận biết hiện tại đơn "usually")

6. has have (dấu hiệu nhận biết hiện tại hoàn thành "already")

7. didn't/did not come (dấu hiệu nhận biết quá khứ đơn "last night")

8. is studying (hiện tại tiếp diễn "at the moment")

9. went (quá khứ đơn "yesterday")

10. has painted (hiện tại hoàn thành "just")

11. fly (hiện tại đơn "every")

12. went (quá khứ đơn "last year")

13. have washed (hiện tại hoàn thành, nói về 1 hành động đã diễn ra/kết thúc nhưng không rõ thời gian cụ thể)

14. is repairing (hiện tại tiếp diễn "at present")

15. has given (hiện tại hoàn thành "for 5 years")

16. goes (hiện tại đơn "often")

17. is explaining (hiện tại tiếp diễn "look!")

18. went (quá khứ đơn "last week")

19. doesn't/does not (hiện tại đơn "every")

20. have not/haven't met (hiện tại hoàn thành "since")

21. did not/didn't watch (quá khứ đơn "two days ago")

22. are painting (hiện tại tiếp diễn, "at this time")

23. have not/haven't cleaned (hiện tại hoàn thành "yet")

24. goes (hiện tại đơn "twice a week")

25. are sleeping

26. returned (quá khứ đơn "last month")

27. have done (hiện tại hoàn thành "yet")

28. do not/don't visit (hiện tại đơn "3 times a week")

29. have been (hiện tại hoàn thành "for 2 hours")

30. did not/didn't live (quá khứ đơn "in 2014")

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi trên Kiến Robo để được giải đáp em nhé. 

Cảm ơn em. 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ihave history omn wednesday

10

Lihat jawaban (1)