Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

21 tháng 12 2022 09:27

câu hỏi

Giúp mình với được không?

Giúp mình với được không?

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

21 tháng 12 2022 14:59

Được xác nhận

Chào em Nguyễn P, Theo đề, ta có sodium carbonate có công thức phân tử là Na2CO3, cho nên tỉ lệ nguyên tử Na, C, O tương ứng là 2:1:3. (dựa theo số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong hợp chất) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của các thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt.

Nguyễn P

22 tháng 12 2022 01:08

cảm ơn thầy ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau: 1,5 mol nguyên tử Al.

1

Được xác nhận