Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim B

03 tháng 11 2019 11:33

câu hỏi

giúp mình với!! bằng phương pháp hóa học nhận biết các dd mất nhãn sau; a/ Na3PO4 , NaNo3, nh4cl, (nh4)3Po4 b/ K3PO4 , KNO3, NH4NO3,(NH4)3PO4 c/ NH4NO2, (NH4)2SO4,NH4Cl, NaNỎ d/ H3PO4, HNO3, Na3PO4, NaNO3


1

1


Y N

06 tháng 11 2019 05:25

câu b cho Agno3 và NaOH

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hạt mang điện tích trong các dd nước vôi trong,muối là những hạt nào

27

Được xác nhận

đốt cháy hai hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp thu được 6,43 gam nước và 9,8 gam co2 . công thức phân tử của hai hidrocacbon đó

1

Lihat jawaban (1)