Square root
VBT
Calculator
magnet

Zii Z

08 tháng 1 2023 03:41

câu hỏi

Giúp mình với ạ

Giúp mình với ạ 

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 10:59

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần tỉ lệ Bài giải chi tiết: Ta có: Gọi giá ti vi và tủ lạnh lần lượt là: a ( triệu đồng) và b ( triệu đồng) Ta có: a + b = 28,5 90%a + 85%b = 25,05 => a = 25,5 triệu đồng và b = 3 triệu đồng Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biết a//b , aAB = 25 độ , BCb = 145 độ . tính ABC

10

Lihat jawaban (3)