Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai N

13 tháng 10 2022 10:26

câu hỏi

giúp mình với ạ

alt

12

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 09:30

Được xác nhận

<p>Xin chào em Mai N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Bài Căn bậc hai</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>√(a<sup>4</sup>(2a–1)<sup>2</sup>)</p><p>=|a<sup>2</sup>.(2a–1)|</p><p>=a<sup>2</sup>|2a–1|</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Mai N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Bài Căn bậc hai

Câu trả lời chi tiết như sau:

√(a4(2a–1)2)

=|a2.(2a–1)|

=a2|2a–1|

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1 ( 3 điểm). Tính các giới hạn sa a) lim(7n^(2)+3n−1)

0

Được xác nhận