Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ X

06 tháng 11 2022 13:49

câu hỏi

Giúp mình với ạ

Giúp mình với ạ 

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

11 tháng 11 2022 13:47

Được xác nhận

∠CAB là góc nội tiếp chắn cung AB ∠CAB = 1/2 sđ(cung AB) = 1/2. 180° = 90° Nên ΔABC vuông tại C

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1: Tính nhanh, tính nhẩm f) (260−13):13

1

Được xác nhận