Square root
VBT
Calculator
magnet

Dlinh D

14 tháng 12 2022 13:35

câu hỏi

Giúp mình với ạ

Giúp mình với ạ 

alt

9

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

18 tháng 12 2022 11:34

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Dlinh D</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 7/4<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 8<br>Bài giải chi tiết:<br>(x-2)^2 -(x-3)(x+3) = 6</p><p>&lt;=&gt; (x-2)^2 - x^2 + 9 = 6</p><p>&lt;=&gt; x^2 - 4x + 4 - x^2 = -3</p><p>&lt;=&gt; -4x + 4 = -3</p><p>&lt;=&gt; -4x = -3-4 = -7</p><p>&lt;=&gt; x = 7/4<br>Kết luận: đáp án chính xác là x = 7/4<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Dlinh D
Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 7/4

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 8
Bài giải chi tiết:
(x-2)^2 -(x-3)(x+3) = 6

<=> (x-2)^2 - x^2 + 9 = 6

<=> x^2 - 4x + 4 - x^2 = -3

<=> -4x + 4 = -3

<=> -4x = -3-4 = -7

<=> x = 7/4
Kết luận: đáp án chính xác là x = 7/4
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Maria M

15 tháng 12 2022 08:53

<p>x=7/4</p>

x=7/4

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1: Tính nhanh, tính nhẩm f) (260−13):13

1

Được xác nhận