Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

27 tháng 10 2022 11:12

câu hỏi

giúp mình với ạ !

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 17:53

Được xác nhận

<p>Chào em Nguyễn T<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 8, Bài ôn tập<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Nước hàng: Vật thể nhân tạo</p><p>Đường surcose: Chất</p><p>Quả cam: Vật thể tự nhiên</p><p>Citric acid: Chất</p><p>Nước: Chất</p><p>Một số chất khác: Chất<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Nguyễn T
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 8, Bài ôn tập
Lời giải chi tiết như sau:

Nước hàng: Vật thể nhân tạo

Đường surcose: Chất

Quả cam: Vật thể tự nhiên

Citric acid: Chất

Nước: Chất

Một số chất khác: Chất
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

4

Được xác nhận