Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà T

25 tháng 12 2022 10:45

câu hỏi

Giúp mình với ạ

Giúp mình với ạ

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

27 tháng 12 2022 11:56

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Hà T</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 49500000<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br>Kết luận: đáp án chính xác là 49500000<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Hà T
Đáp án cho câu hỏi của em là: 49500000

Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm
Kết luận: đáp án chính xác là 49500000
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 1/4x^(2)−4x+1 8/8x^(3)−27 2/3x^(3)−6xy+3 9/4x^(2)−5x 3/ 9x^(2)−1 10/3x^(3)−3x^(2)+xy−y 4/ x^(2)+4xy+4y^(2) 11/1−x^(2)−2xy−y^(2) 5/x^(2)+6x+9−9y^(2) 12/3(x−y)+5x(y−x) 6/5x^(2)−11x^(3) 13/ 6x(x+2)−12(x+2) 7/3x^(3)−6x^(2)+3x 14/7x^(3)−7x

4

Được xác nhận