Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương T

14 tháng 11 2022 10:12

câu hỏi

giúp mình với ạ

giúp mình với ạ

alt

6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

15 tháng 11 2022 13:43

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Nhôm Bài giải chi tiết: a.Ta có: nAl= 0,3mol nHNO3 = 1,6mol Al+4HNO3 -> Al(NO3)3+NO + 2H2O 1/30 1/30 1/30 Vì pt trên không đồng nhất nên ta nghĩ đến trường hợp có muối NH4NO3 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3+ 9H2O 4/15 4/15 0,1 mMuối = 71,9g b. Al(NO3)3+4NaOH -> NaAlO2 + 2H2O + 3NaNO3 1/30 4/30 NH4NO3 + NaOH -> NH3 + NaNO3 +H2O 0,1 0,1 nNaOH = 7/30 mol Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Trương T

19 tháng 11 2022 06:16

<p>mink giúp bạn rồi á có chỗ nào sai bạn nói mink nha</p>

mink giúp bạn rồi á có chỗ nào sai bạn nói mink nha

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 318 : Vai trò của chất xúc tác : A. chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận. B. chỉ làm tăng tốc độ phản ứng nghịch. C. làm tăng tốc độ cả phản ứng thuận và phản ứng nghịch nhưng làm tốc độ phản ứng thuận tăng nhanh hơn phản ứng nghịch. D. làm tăng tốc độ của các phản ứng thuận nghịch và phản ứng nghịch như nhau.

1

Được xác nhận