Square root
VBT
Calculator
magnet

Liêu T

04 tháng 11 2022 04:03

câu hỏi

giúp mình trả lời câu hỏi này vs ạ

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

06 tháng 11 2022 14:04

Được xác nhận

Xin chào em Liêu T, Đáp án chính xác của em là: 19A; 20B; 21D; 22B 23C Đây là một câu hỏi thuộc dạng bài gap-filling Bài giải chi tiết: 19: informal bắt đầu bằng "i" nên xài mạo từ an 20: provide for --> giới từ này luôn đi theo provide 21: ở đầu câu có chữ "and" nên phải xài từ study để song song với live 22: nhiều khó khăn -> difficulties 23: participate nghĩa là tham gia, phù hợp nghĩa Vậy đáp án chính xác là: 19A; 20B; 21D; 22B 23C Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

what are the characteristics of poetry

15

Lihat jawaban (2)