Square root
VBT
Calculator
magnet

Yến Y

09 tháng 11 2022 12:55

câu hỏi

Giúp mình ik

Giúp mình ik 

alt

2

1


Linh L

11 tháng 11 2022 13:41

<p>(1/4×3/2)÷5/2</p><p>=3/8÷5/2</p><p>=3/20</p><p>&nbsp;</p>

(1/4×3/2)÷5/2

=3/8÷5/2

=3/20

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)