Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen T

16 tháng 4 2023 03:40

câu hỏi

Giúp mình ik

Giúp mình ik 

alt

9

1


Tiến B

17 tháng 4 2023 04:52

<p>a) 17x85+17x15-120</p><p>= 17(85+15)-120</p><p>= 1700-120</p><p>= 1580</p><p>&nbsp;b) Ta xét</p><p>( 1/2-1/3-1/6) =0/6=0</p><p>&nbsp;=&gt; Tích đó bằng 0</p><p>&nbsp;c) 12(4,5+5,5) + 15(0,37+0,63)</p><p>&nbsp;=12x10+ 15x1</p><p>&nbsp;= 120+15</p><p>= 135</p><p>&nbsp;d) 1+ 1/2019 - 1 - 1/2020 - 1/2019 + 1/2020</p><p>&nbsp;= 0</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

a) 17x85+17x15-120

= 17(85+15)-120

= 1700-120

= 1580

 b) Ta xét

( 1/2-1/3-1/6) =0/6=0

 => Tích đó bằng 0

 c) 12(4,5+5,5) + 15(0,37+0,63)

 =12x10+ 15x1

 = 120+15

= 135

 d) 1+ 1/2019 - 1 - 1/2020 - 1/2019 + 1/2020

 = 0

 

 

 

 

 

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xy+y+x=3

4

Được xác nhận