Square root
VBT
Calculator
magnet

Bé M

23 tháng 10 2022 02:31

câu hỏi

Giúp mình giải với: 5x (x7) - x +7

Giúp mình giải với: 5x (x7) - x +7


2

1


Lê T

23 tháng 10 2022 03:14

35x^2 +7-x

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)