Square root
VBT
Calculator
magnet

Vân Đ

30 tháng 10 2022 10:57

câu hỏi

giúp mình giải bài tập này nhé

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 02:54

Được xác nhận

<p>Chào em Vân Đ<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6 chương 1<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>2x<sup>2</sup>+13=31</p><p>2x<sup>2</sup>=31-13</p><p>2x<sup>2</sup>=18</p><p>x<sup>2</sup>=18:2</p><p>x<sup>2</sup>=9</p><p>x<sup>2</sup>=3<sup>2</sup></p><p>x=3<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Vân Đ
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6 chương 1
Lời giải chi tiết như sau:

2x2+13=31

2x2=31-13

2x2=18

x2=18:2

x2=9

x2=32

x=3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1. Thực hiện phép tính: b) ((−10)/5)^(5)⋅((−6)/5)^(4).

0

Được xác nhận