Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ P

02 tháng 10 2022 04:00

câu hỏi

giúp mình giải bài này với

giúp mình giải bài này với

alt

16

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 04:06

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Võ P,&nbsp;</strong></p><p><strong>Đây là bài tập thuộc Toán 8</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết :</strong></p><p>(3x<sup>2</sup>-12x+12)/(x<sup>4</sup>-8x)</p><p>= 3(x-2)<sup>2</sup>/x(x<sup>3</sup>-8)</p><p>= 3(x-2)<sup>2</sup>/x(x-2)(x<sup>2</sup>+2x+4)</p><p>= 3(x-2) / x(x<sup>2</sup>+2x+4)</p><p><strong>Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Võ P, 

Đây là bài tập thuộc Toán 8

Bài giải chi tiết :

(3x2-12x+12)/(x4-8x)

= 3(x-2)2/x(x3-8)

= 3(x-2)2/x(x-2)(x2+2x+4)

= 3(x-2) / x(x2+2x+4)

Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có 500 kj có thì làm tăng nhiệt độ được bao nhiêu khi cung cấp cho 2kg đồng. biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 j/ kg.độ

2

Lihat jawaban (1)