Square root
VBT
Calculator
magnet

Bánh T

26 tháng 10 2022 13:53

câu hỏi

giúp mình câu này với

alt

19

2


Đỗ T

26 tháng 10 2022 14:52

<p>= 49</p>

= 49

Tường V

29 tháng 10 2022 11:42

bằng 49

Dung P

27 tháng 10 2022 07:27

3528 phần 72 ok

Juji M

31 tháng 10 2022 13:12

sai rồi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trung bình cong cua 49 v à 87 là

5

Lihat jawaban (2)