Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ T

04 tháng 7 2023 15:41

câu hỏi

Giúp mình câu này với ạ

Giúp mình câu này với ạ

 

alt

4

1


Nguyễn P

08 tháng 7 2023 16:16

<p>Đồng biến vào nghịch biến ở các khoảng như ảnh</p><p>&nbsp;</p>

Đồng biến vào nghịch biến ở các khoảng như ảnh

 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

14

Được xác nhận