Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

22 tháng 10 2022 12:34

câu hỏi

giúp mình câu này nhé!

alt

3

1


Đỗ M

30 tháng 10 2022 10:19

<p>B.Để kính ở chậu cây tiện cho những lần sử dụng</p><p>&nbsp;</p>

B.Để kính ở chậu cây tiện cho những lần sử dụng

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)