Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần L

03 tháng 11 2022 12:23

câu hỏi

giúp mình câu hỏi của em trai này với ạ!

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

07 tháng 11 2022 13:32

Được xác nhận

gọi số khách trước khi dừng tại ga Yến Bái là x khách Yên Bái: x - 58 + 27 = 91 => x = 122 khách

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận