Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm A

11 tháng 2 2023 13:48

câu hỏi

giúp mình câu a,b,c nhé

giúp mình câu a,b,c nhé

alt

10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

15 tháng 2 2023 11:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần hệ phương trình - bất phương trình</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>a) 6x - 2 - 3x = 10&nbsp;</p><p>=&gt; x = 4</p><p>b) &nbsp;(x+1)<sup>2</sup>+ x(x+1) = x(3x-1) + 1&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; 2x<sup>2</sup>+ 3x + 1 = 3x<sup>2</sup>-x +1&nbsp;</p><p>=&gt; x = 4 và x = 0</p><p>c) &nbsp;4x +2 - 9x + 6 &gt; 1</p><p>&lt;=&gt; -5x - 8 &gt;1&nbsp;</p><p>=&gt; x &lt; -9/5</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần hệ phương trình - bất phương trình

Bài giải chi tiết:

a) 6x - 2 - 3x = 10 

=> x = 4

b)  (x+1)2+ x(x+1) = x(3x-1) + 1 

<=> 2x2+ 3x + 1 = 3x2-x +1 

=> x = 4 và x = 0

c)  4x +2 - 9x + 6 > 1

<=> -5x - 8 >1 

=> x < -9/5

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)