Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ P

12 tháng 10 2022 10:48

câu hỏi

giúp mình bài này với ạ mình cần gấp

giúp mình bài này với ạ mình cần gấp

alt
alt

14

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 11:20

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Võ P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn toán 6</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>a) 2-25x<sup>2 </sup>= 0</p><p>&lt;=&gt; 25x<sup>2 </sup>= 2</p><p>&lt;=&gt; x<sup>2 </sup>= 2/25</p><p>&lt;=&gt; x=√2 / 5 hay x=-√2 /5</p><p>b) 73<sup>2 </sup>-27<sup>2</sup></p><p>= 5329 - 729</p><p>= 4600</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Võ P,

Đây là một bài tập môn toán 6

Bài giải chi tiết:

a) 2-25x2 = 0

<=> 25x2 = 2

<=> x2 = 2/25

<=> x=√2 / 5 hay x=-√2 /5

b) 732 -272

= 5329 - 729

= 4600

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận