Square root
VBT
Calculator
magnet

Ánh D

18 tháng 12 2019 15:12

câu hỏi

Giúp mình bài này với ạ🙆🙆 Cho 3.68 gam hỗn hợp gồm Al,Zn tác dụng với 1 lượng vừa đủ dung dịch h2so4 10% thủ được 2.24 lít khí h2.Khối lượng dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu


0

1


Vân A

16 tháng 1 2020 14:23

nH2=2,24/22,4=0,1 -> nH2SO4=0,1.2=0,2 mH2SO4= 0,2.98=19,6 mdd=19,6/0,1=196(g) mdd sau pư = 196+3,98-0,1.2=199,78(g)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính chất vật lí của hidro sunfua và lưu huỳnh đioxit?

0

Lihat jawaban (1)