Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

09 tháng 2 2023 00:44

câu hỏi

Giúp mình bài này nhé

Giúp mình bài này nhé

 

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

11 tháng 2 2023 11:49

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần Oxi hóa-khử</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:&nbsp;</p><p>H2S: H có số oxi hóa +1, S có số oxi hóa -2</p><p>O3: O có số oxi hóa là 0</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần Oxi hóa-khử

Bài giải chi tiết:

Ta có: 

H2S: H có số oxi hóa +1, S có số oxi hóa -2

O3: O có số oxi hóa là 0

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 476. Trong phân tử benzen, sáu obitan p của 6 nguyên tử cacbon xen phủ bên với nhau tạo thành A. hệ liên hợp π chung cho cả vòng. B. 3 liên kết π riêng lẻ. C. 3 liên kết π liên hợp. D. 3 liên kết π nối tiếp nhau.

1

Được xác nhận