Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh C

02 tháng 11 2022 09:12

câu hỏi

giúp mình ạ

alt

2

1

Được xác nhận

Đ. Châu

02 tháng 11 2022 10:34

Được xác nhận

<p>Chào em Linh C,&nbsp;</p><p>Đây &nbsp;là dạng bài tập nhấn âm.&nbsp;</p><p>Đáp án:&nbsp;</p><p>3. C (Tradition âm 2, tất cả những từ còn lại nhấn âm 1)</p><p>4. B (Convenient âm 2, tất cả những từ còn lại nhấn âm 1)</p><p>&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Chào em Linh C, 

Đây  là dạng bài tập nhấn âm. 

Đáp án: 

3. C (Tradition âm 2, tất cả những từ còn lại nhấn âm 1)

4. B (Convenient âm 2, tất cả những từ còn lại nhấn âm 1)

 

Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Each of my Friends has a..... character (differ)

11

Được xác nhận