Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh M

22 tháng 12 2022 15:13

câu hỏi

Giúp mình 3 câu với ạ... Chỉ cần khoanh thôi..ạ... toán lớp 7...cho cho 300 xu...

Giúp mình 3 câu với ạ... Chỉ cần khoanh thôi..ạ... toán lớp 7...cho cho 300 xu...

alt
alt

8

1


Huỳnh L

23 tháng 12 2022 08:49

<p>câu 19:A</p><p>câu 20:B</p><p>câu 18:A</p>

câu 19:A

câu 20:B

câu 18:A

Linh M

23 tháng 12 2022 11:36

mik cảm ơn bạn ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Jhnuhhhhhhhh

8

Lihat jawaban (2)

(-30)+(-29)+(-28)+.......+(-1)

16

Được xác nhận